Z naszego bloga:


Mocne alkohole wrócą do pociągów i na dworce?


Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cymi dziś prze­pi­sami sprze­daż jakich­kol­wiek napo­jów alko­ho­lo­wych na dwor­cach kole­jo­wych jest zaka­zana. W pocią­gach - wyłącz­nie mię­dzy­na­ro­do­wych - da się kupić tylko piwo. Czytaj dalej

Najlepsze alkoholowe dodatki do kawy


Pierwszym i głów­nym zada­niem kawy jest posta­wie­nie nas na nogi o poranku. Popołudniowa mała czarna lub duża biała to już coś innego. Wtedy mamy czas na eks­pe­ry­men­to­wa­nie z dodat­kami, takimi jak np. sma­kowe alkohole. Czytaj dalej

Najlepsze drinki w kolorze niebieskim


Niebieski to jeden z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych kolo­rów napo­jów. Kojarzy się z egzo­tycz­nym sma­kiem i świet­nie prze­ła­muje żółto-czerwoną nudę. Uzyskanie tej barwy wcale nie jest trudne. Czytaj dalej