Z naszego bloga:


Sieć Planeta otwiera własną hurtownię alkoholi i napojów


Pod koniec listo­pada 2014 r. ruszyła naj­now­sza ini­cja­tywa sieci Planeta. Mowa o hur­towni alko­holi i napo­jów Gerst, której zada­niem ma być zarówno zaopa­try­wa­nie skle­pów naszej sieci, jak i innych pod­mio­tów handlowych. Czytaj dalej

Jesteśmy z Wami już od dekady! 10. urodziny Planety


Dziesiąte uro­dziny sieci skle­pów alko­ho­lo­wych Planeta za nami. Był tort (jak widać na zdję­ciu), radość z odnie­sio­nych suk­ce­sów, ale i zaduma oraz reflek­sja nad kolej­nymi eta­pami roz­woju sieci. Czytaj dalej

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby odwiedzić naszą witrynę.

Potwierdź proszę swój wiek